Packard Bell iXtreme (PT.U66-PV.U66) AMD Chipset driver download miễn phí (ver. 8.­710.­0.­0000)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí Packard Bell iXtreme (PT.U66-PV.U66) AMD Chipset driver cho Máy tính Barebone.

AMD Chipset (ver. 8.­710.­0.­0000) ZIP phát hành 2011.01.24.

File được download 1 lần và được xem 3370 lần.

Loại Máy tính Barebone
Hãng Packard Bell
Thiết bị iXtreme (PT.U66-PV.U66)
Hệ điều hành Windows 7 64-bit
Phiên bản 8.­710.­0.­0000
Kích thước file 240.56 Mb
Loại file ZIP
Phát hành 2011.01.24
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm Packard Bell iXtreme (PT.U66-PV.U66) AMD Chipset driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
AMD Chipset Driver for Packard Bell iXtreme (PT.­U66-PV.­U66) AMD Chipset Driver for Windows 7 64bit

Driver Máy tính Barebone Packard Bell iXtreme (PT.U66-PV.U66) phổ biến:

Driver Packard Bell Máy tính Barebone phổ biến: