Packard Bell iXtreme (PT.U5S-PV.U5S) AMD Chipset driver download miễn phí (ver. 8.­710.­0.­0000)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí Packard Bell iXtreme (PT.U5S-PV.U5S) AMD Chipset driver cho Máy tính Barebone.

AMD Chipset (ver. 8.­710.­0.­0000) ZIP phát hành 2010.06.04.

File được download 0 lần và được xem 2237 lần.

Loại Máy tính Barebone
Hãng Packard Bell
Thiết bị iXtreme (PT.U5S-PV.U5S)
Hệ điều hành Windows 7, Windows 7 64-bit
Phiên bản 8.­710.­0.­0000
Kích thước file 128.92 Mb
Loại file ZIP
Phát hành 2010.06.04
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm Packard Bell iXtreme (PT.U5S-PV.U5S) AMD Chipset driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
AMD Chipset Driver for Packard Bell iXtreme (PT.­U5S-PV.­U5S) AMD Chipset Driver for Windows 7 32/­64bit

Driver Máy tính Barebone Packard Bell iXtreme (PT.U5S-PV.U5S) phổ biến:

Driver Packard Bell Máy tính Barebone phổ biến: